dnes je 22.5.2024

Input:

Prokúra a postavenie prokuristu

15.2.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.5 Prokúra a postavenie prokuristu

JUDr. Tímea Kovácsová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Prokúra je špeciálnym druhom a svojou podstatou najširšou formou zastúpenia podnikateľa Právna úprava prokúry ako osobitného plnomocenstva je obsiahnutá v ustanoveniach § 14 ObZ.

Rozsah prokúry

Prokúrou splnomocňuje podnikateľ prokuristu na všetky právne úkony, ku ktorým dochádza pri prevádzke podniku, aj keď sa na ne inak vyžaduje osobitné plnomocenstvo. Prokurista teda vykonáva úkony v mene a na účet spoločnosti, s účinkami voči tretím osobám, pričom rozsah oprávnení vyplývajúcich pre prokuristu z prokúry je obmedzený na úkony týkajúce sa vyslovene prevádzky podniku.


Zákonná úprava činnosti súvisiace s prevádzkou podniku bližšie nešpecifikuje, pre stanovenie hraníc v tomto zmysle bude určujúca predovšetkým súdna judikatúra.

Prokurista spoločnosti s ručením obmedzeným môže bez

Najnovšie články
viac článkov