dnes je 20.7.2024

Input:

Rozhodnutie jediného spoločníka o schválení individuálnej účtovnej závierky

5.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.5.4 Rozhodnutie jediného spoločníka o schválení individuálnej účtovnej závierky

JUDr. Tímea Kovácsová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Stiahnuť dokument


ROZHODNUTIE JEDINÉHO SPOLOČNÍKA 
obchodnej spoločnosti GOBELIN SK, s. r. o. 
IČO : 36 830 120 
so sídlom SR, 810 01 Bratislava, Šafárikova 10 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 20500/B

pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia
v súlade s ust. § 132 a s ust. § 125 ods. 1 písm. b) zákona č. 513/1991 Zb.Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Jediný spoločník obchodnej spoločnosti GOBELIN SK, s. r. o. 
Ing. Michal Sádovský 
trvalo bytom SR, 810 01 Bratislava, Ružová dolina 8

týmto schvaľujem

riadnu individuálnu účtovnú závierku obchodnej spoločnosti GOBELIN SK, s. r. o., so sídlom SR, 810 01 Bratislava, Šafárikova 10, za

Najnovšie články
viac článkov