dnes je 21.10.2021

Input:

Schválená novela zákona o inšpekcii práce a zákona o BOZP od 1. apríla 2021

9.2.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.170 Schválená novela zákona o inšpekcii práce a zákona o BOZP od 1. apríla 2021

JUDr. Lucia Sabová Danková

Národná rada SR na svojom zasadnutí dňa 4. februára 2021 schválila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Schválené zmeny nadobudnú účinnosť dňa 1. apríla 2021.

Novela zefektívňuje organizáciu a riadenie sústavy inšpekcie práce tým, že Národný inšpektorát práce môže určiť inšpektorátom práce ich organizačnú štruktúru inšpektorátov práce, ako aj zavádza novú kompetenciu Národného