dnes je 10.8.2022

Input:

Sfalšovaná listina ako (ne)spôsobilý podklad pre vykonanie zápisu údajov do obchodného registra?

13.1.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.206 Sfalšovaná listina ako (ne)spôsobilý podklad pre vykonanie zápisu údajov do obchodného registra?

Mgr. Viliam Poništ, PhD.

Podnikateľský život prináša okrem výziev v obchodnej oblasti aj právne problémy spojené s obchodnými partnermi, ktorí nemusia byť úplne spoľahliví, čo sa ukáže až neskôr. Hoci už nemáme 90. roky, aj dnes sa môže stať, že Obchodný register SR bude rozhodovať o zápise listiny, ktorá nebude výsledkom rozhodovania v samotnej spoločnosti, ale iba jedného či viacerých subjektov, a teda ostatné podpisy na nej môžu byť falošné, prípadne sa medzi rozhodnutím spoločnosti a zápisom listiny zmení nejakým spôsobom jej obsah.

Sfalšovaná listina je teda taká listina, ktorej obsah sa nezhoduje s vôľou a odsúhlaseným znením (napríklad spoločníkov na valnom zhromaždení), prípadne ide o listinu, o ktorej subjekty, ktoré ju