dnes je 26.5.2022

Input:

Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe v roku 2021

30.3.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.184 Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe v roku 2021

Mgr. Zuzana Šteflová - advokátska kancelária Hriadel§Heger

Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe je upravené v § 72 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce (ďalej len „Zákonník práce”). V zmysle uvedenej právnej úpravy môže zamestnávateľ, ako aj zamestnanec skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu. Pričom je potrebné zdôrazniť, že zamestnávateľ môže skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe s tehotnou ženou, matkou do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacou ženou len písomne, vo výnimočných prípadoch, ktoré nesúvisia s jej tehotenstvom alebo materstvom, a musí ho náležite písomne odôvodniť, inak je neplatné. Písomné oznámenie o skončení pracovného pomeru sa má doručiť účastníkovi spravidla aspoň tri dni pred dňom, keď