dnes je 24.5.2024

Input:

SOS dotácia pre občanov v krízovej situácii bez príjmu - na podporu humanitárnej pomoci pre fyzickú osobu podľa Opatrenia č. 5 - Prvá pomoc +

23.11.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.161 SOS dotácia pre občanov v krízovej situácii bez príjmu – na podporu humanitárnej pomoci pre fyzickú osobu podľa Opatrenia č. 5 – Prvá pomoc +

Ing. Dušan Preisinger

Podľa § 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 103/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti MPSVR SR v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu, alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s COVID-19, je na základe tohto Opatrenia poskytovaná fyzickej osobe (FO), ktorá v čase krízovej situácie nevykonáva činnosť, z ktorej má príjem, avšak túto činnosť vykonávala pred dňom vyhlásenia krízovej situácie.

Oprávneným obdobím pre poskytnutie SOS dotácie je mimoriadna situácia, núdzový stav alebo výnimočný stav vyhlásený v súvislosti s ochorením COVID-19 a bezprostredne po skončení krízovej

Najnovšie články
viac článkov