dnes je 21.7.2024

Input:

Splatnosť mzdy v roku 2021

24.5.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.270 Splatnosť mzdy v roku 2021

JUDr. Andrej Poruban, PhD.

Mzda je peňažné plnenie alebo plnenie peňažnej hodnoty (naturálna mzda) poskytované zamestnávateľom zamestnancovi za prácu. Mzda nesmie byť nižšia ako minimálna mzda podľa zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde. Na základe § 9b predmetného zákona sa na rok 2021 ustanovuje suma mesačnej minimálnej mzdy na 623,00 € a suma minimálnej mzdy za každú hodinu odpracovanú zamestnancom na 3,580 €. Podľa § 129 zákona č. 311/2001 Z. z. je mzda splatná pozadu za mesačné obdobie, a to najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca, ak sa v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve nedohodlo inak. V zmysle § 1 ods. 6 ZP možno v pracovnoprávnych vzťahoch upraviť podmienky zamestnania a pracovné podmienky zamestnanca iba výhodnejšie, čo znamená, že splatnosť mzdy možno dohodnúť skôr, ako posledný deň nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Rovnaké

Najnovšie články
viac článkov