dnes je 26.5.2022

Input:

Spoločné konanie dvoch konateľov a porušenie pravidla štyroch očí

27.1.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.210 Spoločné konanie dvoch konateľov a porušenie pravidla štyroch očí

Mgr. Viliam Poništ, PhD.

V prípade dvoch (a viacerých) konateľov je celkom bežné, že na platnosť právneho úkonu sa vyžaduje ich spoločné konanie (resp. konanie aspoň 2 z nich). Takýto spôsob konania sa zapisuje aj do Obchodného registra SR. Takto nastavené konanie spoločnosti s ručením obmedzeným má svoje opodstatnenie, no často si konatelia snažia svoju právu zjednodušiť. 

V zmysle § 133 ObZ Obchodného zákonníka môže byť štatutárnym orgánom jeden alebo viac konateľov. Zároveň platí, že ak je konateľov viac, je oprávnený konať v mene spoločnosti každý z nich samostatne, ak spoločenská zmluva neurčuje inak. Spoločenská zmluva určuje nielen počet konateľov, ale aj to, akým spôsobom za spoločnosť konajú. Teda môže určiť, že za spoločnosť konajú dvaja konatelia samostatne a takto sa ich spôsob