dnes je 22.5.2024

Input:

Sprostredkovateľská zmluva medzi zmluvnými stranami pri predaji nákladných motorových vozidiel a pri vyhľadávaní kupujúcich pre záujemcu

10.3.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.27 Sprostredkovateľská zmluva medzi zmluvnými stranami pri predaji nákladných motorových vozidiel a pri vyhľadávaní kupujúcich pre záujemcu

JUDr. Alexander Škrinár, CSc

Stiahnuť vzor


Zmluva uzavretá podľa § 51 Občianskeho zákonníka

medzi zmluvnými stranami(právnická osoba s fyzickou osobou – nepodnikateľom):

záujemca:

obchodné meno......................................

sídlo ......................................................

IČO .......................................................

IČ DPH...................................................

bankové spojenie, číslo účtu IBAN SK............................... v peňažnom ústave..................

zastúpený (osoba oprávnená konať v mene účastníka štatutárny orgán) ...............................

zapísaný do obchodného registra Okresného

Najnovšie články
viac článkov