dnes je 16.6.2024

Input:

Súhlas správcu dane ako podmienka založenia spoločnosti s ručením obmedzeným

30.6.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.6 Súhlas správcu dane ako podmienka založenia spoločnosti s ručením obmedzeným

Mgr. Alexandra Šimonová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Za účelom zefektívnenia boja proti daňovým podvodom došlo novelou Obchodného zákonníka vykonanou zákonom č. 246/2012 Z. z. s účinnosťou od 1. októbra 2012 k zavedeniu ustanovenia §105b a doplneniu ustanovení §115 a §117 ObZ upravujúcich podmienky založenia spoločnosti s ručením obmedzeným, rozdelenie a prevod obchodného podielu. Zmena spočíva v zakotvení novej zákonnej podmienky pri založení spoločnosti s ručením obmedzeným, a to, že spoločnosť s ručením obmedzeným nemôže založiť osoba, ktorá má daňový nedoplatok alebo nedoplatok na cle (ust. § 105b ObZ). Splnenie podmienky sa preukazuje súhlasom správcu dane so zápisom do obchodného registra. Súhlasom správcu dane so zápisom do

Najnovšie články
viac článkov