dnes je 22.5.2024

Input:

Súhlas správcu dane so zápisom do obchodného registra pri založení spoločnosti s ručením obmedzením a pri prevode väčšinového obchodného podielu

30.6.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.7 Súhlas správcu dane so zápisom do obchodného registra pri založení spoločnosti s ručením obmedzením a pri prevode väčšinového obchodného podielu

Mgr. Alexandra Šimonová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

V prípade založenia spoločnosti s ručením obmedzeným, ako i pri rozdelení a prevode väčšinového obchodného podielu Obchodný zákonník podmieňuje zápis skutočností v obchodnom registri súhlasom správcu dane. Ten je dôkazom toho, že osoba spoločníka alebo nadobúdateľa obchodného podielu nemá nedoplatky na daniach alebo na cle. Príslušný správca dane daňový alebo colný úrad však môže dať spoločníkovi súhlas na založenie spoločnosti s ručením obmedzeným aj v prípade, že má daňový nedoplatok. Dáva ho v prípade, ak dlžník daňový nedoplatok riadne spláca.

Najnovšie články
viac článkov