dnes je 21.7.2024

Input:

Suma finančného príspevku na stravovanie

10.3.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.230 Suma finančného príspevku na stravovanie

Ing. Eva Gášpárová

Ak zamestnávateľ zabezpečuje stravovanie poskytovaním jedného teplého hlavného jedla vo vlastnom stravovacom zariadení, v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa alebo prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby prostredníctvom stravovacích poukážok, podľa § 152 ods. 3 ZP Zákonníka práce zamestnávateľ prispieva na stravovanie v sume:

  • - najmenej 55 % ceny jedla,
  • - najviac však na každé jedlo do sumy 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu, t.j. aktuálne najviac 55 % zo sumy 5,10 €, čo je 2,81 € po zaokrúhlení na najbližší eurocent nahor.

Okrem toho zamestnávateľ prispieva aj zo sociálneho fondu, pričom výška príspevku na stravovanie zo sociálneho fondu nie je limitovaná minimálnou ani maximálnou výškou.

Najnovšie články
viac článkov