dnes je 19.7.2024

Input:

Úroky z omeškania a ich uplatňovanie v obchodne záväzkových vzťahoch

30.5.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.25.4 Úroky z omeškania a ich uplatňovanie v obchodne záväzkových vzťahoch

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.; Mgr. Viliam Poništ, PhD.

Zákon č. 9/2013 Z. z., ktorým sa novelizoval Obchodný zákonník s účinnosťou od 1. februára 2013 priniesol viaceré zmeny a spresnenia doterajšej právnej úpravy jednak z hľadiska jeho uplatňovania, ale aj samotnej zákonnej výšky úrokov z omeškania. Zákonná výška úrokov z omeškania je upravená v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 21/2013 Z. z.

Úrok z omeškania predstavuje sankciu za meškanie dlžníka so splnením peňažného záväzku, alebo jeho časti upravený v § 369 ods. 1 ObchZ (ďalej len OBZ). Predpokladom vzniku nároku veriteľa na úrok z omeškania je splnenie dohodnutých zmluvných povinností v príslušnej zmluvy, alebo splnenie zákonných povinností, ak tieto neboli upravené v zmluve.

Dôležitou

Najnovšie články
viac článkov