dnes je 26.5.2022

Input:

Uzatváranie kolektívnych zmlúv v roku 2022

3.2.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.358 Uzatváranie kolektívnych zmlúv v roku 2022

JUDr. Zdeňka Dvoranová

Postup upravuje zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v platnom znení. Zákon ustanovuje iba minimálne podmienky postupu uzavierania kolektívnych zmlúv. Zmluvné strany sú povinné začať rokovanie o uzavretí novej kolektívnej zmluvy najmenej 60 dní pred skončením platnosti platnej kolektívnej zmluvy. Dôvodom je zabezpečenie kontinuity, aby nedochádzalo k situácii, kedy nová zmluva ešte nie je uzavretá a platnosť predchádzajúcej už skončila. V procese kolektívneho vyjednávania by nemala nastať situácia, ktorá by nebola riešiteľná s využitím zákonných mechanizmov.

Písomný návrh na uzavretie kolektívnej zmluvy alebo dodatku ku kolektívnej zmluve môže predložiť buď odborová organizácia alebo zamestnávateľ. Predložením písomného návrhu druhej zmluvnej strane sa začne kolektívne vyjednávanie. Zmluvná strana je