dnes je 22.5.2024

Input:

Vnútroštátne obchody a obchody s medzinárodným prvkom

10.12.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.1 Vnútroštátne obchody a obchody s medzinárodným prvkom

JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Pri vykonávaní podnikateľskej činnosti vstupujú podnikatelia, vrátane spoločností s ručením obmedzeným, s rôznou frekvenciou do záväzkových vzťahov, z ktorých väčšinu tvoria vzťahy založené zmluvami. Právny režim týchto vzťahov závisí od viacerých právnych skutočností, no v zásade ho určujeme v závislosti od charakteru subjektov, ktoré vstupujú do záväzkového vzťahu (podnikatelia, občania), ako i od inkorporácie týchto subjektov.

Vnútroštátne obchody

Vnútroštátnymi obchodmi môžeme nazvať zmluvné vzťahy, ktorých účastníkmi sú iba podnikateľské subjekty, prípadne občania alebo právnické osoby so sídlom/miestom podnikania/bydliskom na území Slovenskej republiky. Podmienkou však je, že zmluvný vzťah sa s prihliadnutím na všetky okolnosti

Najnovšie články
viac článkov