dnes je 21.7.2024

Input:

Vyhlásenie štatutárneho orgánu o schválení účtovnej závierky

12.6.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.5.5 Vyhlásenie štatutárneho orgánu o schválení účtovnej závierky

JUDr. Tímea Kovácsová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc.Stiahnuť vzor

VYHLÁSENIE

štatutárneho orgánu v zmysle ust. § 9 ods. 6 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri, v znení neskorších predpisov

Podpísaný Ing. Ladislav Vindický, bytom SR, 949 01 Nitra, Kollárova 28, ako konateľ spoločnosti JABULAN, s. r. o., so sídlom Bratislavská 1, Nitra, IČO: 12 355 677, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 12202/N, v súlade s ust. § 9 ods. 6 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov

v y h l a s u j e m ,

že riadna individuálna účtovná závierka spoločnosti JABULAN, s. r. o., za rok 2022, ktorú predkladáme na uloženie do zbierky listín Okresného súdu Nitra prostredníctvom daňového úradu Nitra pri

Najnovšie články
viac článkov