dnes je 19.7.2024

Input:

Výklad k zákonu č. 105/2024 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve

23.5.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.722 Výklad k zákonu č. 105/2024 Z. z. – Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve

JUDr. Renáta Považanová

Od 1. júna prechádza zmenami aj zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Novela tohto zákona reaguje na potrebu zabezpečiť transpozíciu smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/2464 zo 14. decembra 2022, ktorou sa mení nariadenie (EÚ) č. 537/2014, smernica 2004/109/ES, smernica 2006/43/ES a smernica 2013/34/EÚ, pokiaľ ide o vykazovanie informácií o udržateľnosti podnikov (Ú. v. EÚ L 322, 16. 12. 2022), označovanej aj ako tzv. CSRD smernica, do slovenského právneho poriadku, a to do:

  • zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,

  • Obchodného zákonníka,

  • zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov,

  • zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom

Najnovšie články
viac článkov