dnes je 19.7.2024

Input:

Výklad k zákonu č. 107/2024 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch

24.5.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.724 Výklad k zákonu č. 107/2024 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch

JUDr. Renáta Považanová

Cieľom júnovej novelizácie zákona o cenných papieroch je:

  • implementácia článku 18 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/858 z 30. mája 2022 o pilotnom režime pre trhové infraštruktúry založené na technológii distribuovanej databázy transakcií a o zmene nariadení (EÚ) č. 600/2014 a (EÚ) č. 909/2014 a smernice 2014/65/EÚ (Ú. v. EÚ L 151, 2.6.2022), pričom sa rozširuje súbor finančných nástrojov aj o DLT finančné nástroje. Dôsledkom takejto úpravy je, že súčasný regulačný mechanizmus pre finančné nástroje sa bude v plnej miere vzťahovať aj na DLT finančné nástroje,

  • ďalšie legislatívne úpravy vyplývajúce z aplikačnej praxe, ako napríklad poznatky, pokiaľ ide o cezhraničnú

Najnovšie články
viac článkov