dnes je 19.7.2024

Input:

Výklad k zákonu č. 108/2024 Z. z. - Zákon o ochrane spotrebiteľa

27.5.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.725 Výklad k zákonu č. 108/2024 Z. z. - Zákon o ochrane spotrebiteľa

JUDr. Renáta Považanová

Nový zákon o ochrane spotrebiteľa účinný od 1. júla prináša novú všeobecnú právnu úpravu v oblasti ochrany spotrebiteľa, ktorá nahradí:

  • zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov,

  • zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a

  • zákon č. 299/2019 Z. z. o dohľade a pomoci pri riešení neodôvodnenej geografickej diskriminácie zákazníka na vnútornom trhu a o zmene zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo

Najnovšie články
viac článkov