dnes je 23.4.2024

Input:

Výklad k zákonu č. 28/2024 Z. z. - Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

4.3.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.651 Výklad k zákonu č. 28/2024 Z. z. – Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

JUDr. Renáta Považanová

Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov bol vypracovaný z dôvodu zamedzenia vzniku značných hospodárskych škôd v poľnohospodárstve a potravinárstve, keďže situácia na agropotravinárskom trhu je v dôsledku ruskej agresie na Ukrajine a nepredvídateľného vývoja cien vstupov a odbytových cien agrokomodít neistá a vyžaduje si adekvátnu pozornosť zo strany štátu a finančnú podporu.

Obsahom tohto zákona, vyhláseného v Zbierke zákonov SR pod č. 28/2024 Z. z. je predĺženie obdobia uplatňovania tzv. odvodovej úľavy pre zákonom stanovený okruh zamestnávateľov v poľnohospodárskom a potravinárskom sektore. Podľa doterajšej právnej úpravy