dnes je 20.5.2024

Input:

Výklad k zákonu č. 40/2024 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon

15.3.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.662 Výklad k zákonu č. 40/2024 Z. z. – Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon

JUDr. Renáta Považanová

Podľa dôvodovej správy k zákonu, novela Trestného zákona vyhlásená v Zbierke zákonov SR dňa 11. marca 2024 ako zákon č. 40/2024 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, bola vypracovaná s ohľadom na potrebu humanizácie trestov vzhľadom na princípy právneho štátu (spravodlivé a primerané trestanie trestných činov), priklonenie sa k filozofii restoratívnej justície vrátane uprednostnenia alternatívnych trestov pred potrestaním páchateľa nepodmienečným trestom odňatia slobody, celkového presadzovania alternatívnych trestov a podpory probačnej služby.

S tým je nevyhnutne spojené aj riešenie