dnes je 20.5.2024

Input:

Výklad k zákonu č. 43/2024 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja

19.3.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.665 Výklad k zákonu č. 43/2024 Z. z. – Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja

JUDr. Renáta Považanová

Cieľom poslednej novelizácie zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony je:

  • zosúladenie niektorých ustanovení zákona č. 98/2004 Z. z. s Ústavou Slovenskej republiky, a to na základe nálezu (rozhodnutia) Ústavného súdu Slovenskej republiky PL. ÚS 14/2018-73 z 10. novembra 2021 uverejnenom v Zbierke zákonov 17. decembra 2021 pod č. 491/2021 Z. z.,

  • zníženie administratívnej záťaže daňových subjektov obchodujúcich s predmetmi spotrebnej dane a

  • legislatívno-technické úpravy niektorých ustanovení zákonov o spotrebných daniach vyplývajúce z poznatkov aplikačnej