dnes je 20.5.2024

Input:

Výklad k zákonu č. 44/2024 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 89/2016 Z. z. o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov

20.3.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.666 Výklad k zákonu č. 44/2024 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 89/2016 Z. z. o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov

JUDr. Renáta Považanová

Počnúc nasledujúcim rokom nadobudne účinnosť zákon č. 44/2024 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 89/2016 o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Návrh zákona bol vypracovaný v nadväznosti na prijatie delegovanej smernice Komisie (EÚ) 2022/2100 z 29. júna 2022, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/40/EÚ, pokiaľ ide o zrušenie určitých výnimiek týkajúcich sa zahrievaných tabakových výrobkov (Ú. v. EÚ L 283, 3.11.2022) (ďalej len „delegovaná smernica