dnes je 20.5.2024

Input:

Výklad k zákonu č. 47/2024 Z. z. - Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon

22.3.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.669 Výklad k zákonu č. 47/2024 Z. z. – Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon

JUDr. Renáta Považanová

Od 15. marca je účinný zákon č. 47/2024 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.

Cieľom tohto zákona je, aby v prípade trestných činov podľa prvej hlavy, druhej hlavy, tretej hlavy a deviatej hlavy osobitnej časti Trestného zákona, zostala zachovaná doterajšia právna úprava zániku trestnosti v dôsledku premlčania. Ide o trestné činy proti životu a zdraviu, trestné činy proti slobode a ľudskej dôstojnosti, trestné činy proti rodine a mládeži a trestné činy proti iným právam a slobodám.

Pri týchto trestných činoch sa budú uplatňovať doterajšie premlčacie doby, a to najmä dvadsaťročná doba v prípade zločinov, za ktoré Trestný zákon dovoľuje uložiť trest odňatia