dnes je 16.6.2024

Input:

Výplata mzdy v roku 2021

2.6.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.272 Výplata mzdy v roku 2021

JUDr. Andrej Poruban, PhD.

Na základe § 130 zákona č. 311/2001 Z. z. sa mzda vypláca vo výplatných termínoch dohodnutých v pracovnej alebo v kolektívnej zmluve. Medzi výplatnými termínmi môže zamestnávateľ poskytovať preddavok na mzdu v dohodnutých termínoch. Na žiadosť zamestnanca môže zamestnávateľ poskytnúť preddavok na mzdu aj v inom termíne, na ktorom sa so zamestnancom dohodnú. Na žiadosť mu musí byť mzda splatná počas dovolenky vyplatená pred nastúpením dovolenky. Pri skončení pracovného pomeru vyplatí mzdu splatnú za mesačné obdobie v deň skončenia pracovného pomeru, ak sa nedohodli inak, najneskôr však v najbližšom výplatnom termíne nasledujúcom po dni skončenia pracovného pomeru. Vyplácaná mzda sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor, ak kolektívna zmluva alebo vnútorný predpis neustanovujú priaznivejšiu úpravu zaokrúhľovania mzdy v prospech zamestnanca.

Najnovšie články
viac článkov