dnes je 20.7.2024

Input:

Výpočet minimálnej mzdy za výkon domáckej práce v roku 2021

27.5.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.271 Výpočet minimálnej mzdy za výkon domáckej práce v roku 2021

JUDr. Andrej Poruban, PhD.

Ak sa práca, ktorá by mohla byť vykonávaná na pracovisku zamestnávateľa, vykonáva pravidelne v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času alebo jeho časti z domácnosti zamestnanca, ide o domácku prácu (§ 52 zákona č. 311/2001 Z. z.). Za domácnosť zamestnanca sa považuje dohodnuté miesto výkonu práce mimo pracoviska zamestnávateľa. Na výkon domáckej práce sa vyžaduje dohoda zamestnávateľa so zamestnancom v pracovnej zmluve. Za domácku prácu sa nepovažuje práca, ktorú zamestnanec vykonáva príležitostne alebo za mimoriadnych okolností so súhlasom zamestnávateľa alebo po dohode s ním z domácnosti zamestnanca za predpokladu, že druh práce, ktorý zamestnanec vykonáva podľa pracovnej zmluvy, to umožňuje. Ak zamestnávateľ uplatňuje na odmeňovanie zamestnancov hodinovú mzdu,

Najnovšie články
viac článkov