dnes je 20.7.2024

Input:

Výpoveď zo strany zamestnanca v Zákonníku práce

16.11.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.9 Výpoveď zo strany zamestnanca v Zákonníku práce

JUDr. Juraj Mezei


Je prosím Vás možné odvolať z vedúcej pracovnej pozície zamestnanca, ktorému bol založený pracovný pomer pracovnou zmluvou, resp. vykonáva pracovnú funkciu na základe dohody o zmene pracovnej zmluvy v prípade, že zamestnávateľ upraví vnútorný predpis a zaradí túto pracovnú pozíciu ako funkciu, pri ktorej sa zakladá pracovný pomer až po jeho vymenovaní?

V zmysle § 42 ods. 2 ZP ak vnútorný predpis zamestnávateľa ustanovuje voľbu alebo vymenovanie ako požiadavku vykonávania funkcie vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu, pracovný pomer s týmto zamestnancom sa zakladá písomnou pracovnou zmluvou až po jeho zvolení alebo vymenovaní.

V prípade, ak by došlo k okolnostiam, ktoré by mali za následok odvolanie tohto zamestnanca z uvedenej pozície (napr. v prípade straty dôvery), pracovný pomer

Najnovšie články
viac článkov