dnes je 20.4.2024

Input:

Vznik účasti spoločníka počas fungovania s. r. o.

12.6.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.3 Vznik účasti spoločníka počas fungovania s. r. o.

JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Zuzana Nevolná, JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Spoločníkom spoločnosti s ručením obmedzeným môžu byť tak fyzické, ako i právnické osoby. Účasť v spoločnosti s ručením obmedzeným je možné nadobudnúť v zásade dvoma spôsobmi:

  1. pôvodným – tzv. originárnym spôsobom – v prípadoch, ak zakladateľ prevezme vkladovú povinnosť pri založení spoločnosti dohodnutým spôsobom uvedeným v spoločenskej zmluve a v prípade, ak sa zvyšuje základné imanie spoločnosti a spoločník prevezme záväzok na nový vklad,
  2. odvodeným - derivatívnym spôsobom – v prípadoch, ak osoba nadobudne obchodný podiel za trvania spoločnosti prevodom alebo prechodom obchodného podielu, tzn. dedením (ak je spoločníkom fyzická osoba), zánikom spoločníka bez likvidácie pri zlúčení, splynutí alebo