dnes je 19.7.2024

Input:

Vzor dohody o vyplňovacom práve k bianko zmenke

30.5.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.27.1.5 Vzor dohody o vyplňovacom práve k bianko zmenke

JUDr. Lucia Danišovičová; JUDr. Alexander Škrinár, CSc.


Stiahnuť vzor

Dohoda o vyplňovacom práve k bianko zmenke

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 ObZ a

§ 10 zákona č. 191/1950 Zb. Zmenkového a šekového medzi zmluvnými stranami

Vystaviteľ zmenky:

Zmenkový veriteľ:

Obchodné meno: ..............................................

Sídlo: ................................................................

IČO: ..................................................................

Zapísaná: ...... v obchodnom registri Okresného súdu v .... ( Mestského súdu Bratislava III.)

mene koná štatutárny orgán ............................., konateľ

(ďalej v texte len „Vystaviteľ zmenky”) a  

Obchodné meno: ..............................................

Sídlo:

Najnovšie články
viac článkov