dnes je 14.6.2024

Input:

Vzor dohody o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov

22.2.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.24.1.1 Vzor dohody o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov

JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Ivan Syrový, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Stiahnuť vzor


Dohoda o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov podľa ustanovenia § 149 Občianskeho zákonníka

Manžel:

Meno a priezvisko: ........................................

Bydlisko: .......................................................

Dátum narodenia: ..........................................

a

Manželka:

Meno a priezvisko: .........................................

Bydlisko: ........................................................

Dátum narodenia: ...........................................

I.

Manželstvo účastníkov bolo rozvedené rozsudkom Okresného súdu ............ zo dňa ............... sp. zn. ....................., ktorý