dnes je 16.6.2024

Input:

Vzor návrhu na vykonanie exekúcie

12.6.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.4.4.1 Vzor návrhu na vykonanie exekúcie

Mgr. Alexandra Šimonová, JUDr. Mgr. Marián Kropaj, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc.Stiahnuť vzor

Okresný súd Banská Bystrica

Skuteckého 1619/28

975 59 Banská Bystrica

V Nitre dňa 20. 11. 2019

VEC: Návrh na vykonanie exekúcie! Ide len o pomocný materiál k príprave a podaniu elektronického návrhu na vykonanie exekúcie. Návrh na vykonanie exekúcie (ďalej len „návrh”) sa po 1. apríli 2017 podáva výlučne elektronickými prostriedkami, prostredníctvom na to určeného elektronického formulára do elektronickej schránky Okresného súdu Banská Bystrica.

Vzor návrhu tu.

Podmienky podania návrhu:

K podaniu návrhu je nevyhnutné, aby oprávnený alebo jeho zástupca mali:

1. aktivovanú elektronickou schránku,

2. možnosť návrh elektronicky podpísať, (môžu požiadať advokáta, ktorý má zaručený elektronický

Najnovšie články
viac článkov