dnes je 16.6.2024

Input:

Vzor oznámenia zamestnávateľa o preradení zamestnanca na inú prácu podľa § 55 Zákonníka práce

9.4.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.2.2 Vzor oznámenia zamestnávateľa o preradení zamestnanca na inú prácu podľa § 55 Zákonníka práce

JUDr. Tímea Kovácsová, JUDr. Mgr. Marián Kropaj, PhD., JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.


Stiahnuť vzor

ZÁHRADKA, s. r. o., IČO: 11 222 333 so sídlom SR, 949 01 Nitra, Orgovánová 45

Peter Reďkvička

Hlboká 23

949 01 Nitra

V Nitre dňa ..................

VEC: OZNÁMENIE O PRERADENÍ NA INÚ PRÁCU

Ako konateľ obchodnej spoločnosti ZÁHRADKA, s. r. o., IČO: 11 222 333, so sídlom SR, 949 01 Nitra, Orgovánová 45, Vám týmto v zmysle ustanovenia § 55 ods. 4 ZP (Zákonník práce) v platnom znení oznamujem, že Vás v dôsledku povodňovej udalosti, ku ktorej došlo dňa ......, preraďujeme na inú prácu, a to pomocné práce. Konkrétne práce Vám počas preradenia budú prideľované vedúcim pracovnej

Najnovšie články
viac článkov