dnes je 21.7.2024

Input:

Vzor potvrdenie o prevzatí zvereného predmetu zamestnancom

14.5.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.277 Vzor potvrdenie o prevzatí zvereného predmetu zamestnancom

Mgr. Zuzana Šteflová - advokátska kancelária Hriadel§Heger


Stiahnuť vzor

Potvrdenie o prevzatí zvereného predmetu

zmysle ustanovenia § 185 a nasl. zákona č. 311/2001 Z. z. - Zákonníka práce

1. Na základe pracovnej zmluvy zo dňa ....................... pre zamestnávateľa vykonávam prácu súvisiacu s pracovným zaradením a funkciou s názvom: ................... .

2. Svojím podpisom potvrdzujem, že som prevzal dňa .............. nižšie uvedené predmety.

  1. Automobil zn.: , ktorý som dostal do používania dňa ............. .
  2. Kľúč od hlavnej garáže.
  3. Kľúč od automobilu a doklady k automobilu.
  4. Mobilný telefón zn.: ..................... .
  5. SIM kartu s tel. číslom: ........... .
  6. Kľúče od kancelárie.

3. Zamestnanec zodpovedá za stratu vyššie uvedených predmetov, ktoré mu zamestnávateľ

Najnovšie články
viac článkov