dnes je 16.6.2024

Input:

Vzor: Potvrdenie zamestnávateľa o pridelení motorového vozidla zamestnancovi a poverenie na vedenie motorového vozidla

17.5.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.278 Vzor: Potvrdenie zamestnávateľa o pridelení motorového vozidla zamestnancovi a  poverenie na vedenie motorového vozidla

Mgr. Zuzana Šteflová - advokátska kancelária Hriadel§Heger


Stiahnuť vzor

Potvrdenie o pridelení motorového vozidla a poverenie na vedenie motorového vozidla

1. Obchodná spoločnosť:

Obchodné meno:

IČO:

Sídlo:

Zastúpený:

Zapísaný:

týmto potvrdzuje, že v ďalšom texte špecifikovaná fyzická osoba

Meno a priezvisko, nar.:............, bytom: ........................................

Č. OP: ....................

má pridelené osobné motorové vozidlo zn.: ..............., EVČ: .........................

ktoré je v evidencii príslušného dopravného inšpektorátu evidované na špecifiká obchodnej spoločnosti ....................s. r. o. IČO:

Najnovšie články
viac článkov