dnes je 29.5.2020

Input:

Vzor pozvánky na valné zhromaždenie spoločnosti

10.6.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.2.4 Vzor pozvánky na valné zhromaždenie spoločnosti

prof. JUDr. Mária Patakyová

PhD. JUDr. Lucia Danišovičová

Vzor pozvánky na valné zhromaždenie spoločnosti

Meno, priezvisko, bytom, .............

POZVÁNKA

na rokovanie valného zhromaždenia

spoločnosti TETA, s. r. o., IČO: 33 333 333

Valné zhromaždenie sa bude konať dňa 28 4. 2002 o 10:30 hod. v sídle spoločnosti ............................

Program rokovania valného zhromaždenia bude nasledovný :

Schválenie zmluvy o zlúčení v dôsledku prevzatia jednej polovice imania spoločnosti TETRA, s. r. o., ktorá zaniká rozdelením.

Vaša účasť na rokovaní valného zhromaždenia je nevyhnutná. Spoločník sa zúčastňuje na rokovaní osobne alebo v zastúpení splnomocnenca na základe písomného splnomocnenia . Splnomocnencom nesmie byť konateľ spoločnosti. Valné zhromaždenie je schopné uznášania, ak sa zúčastnia všetci štyria spoločníci. Na prijatie hore uvedeného rozhodnutia sa vyžaduje jednomyseľné rozhodnutie spoločníkov.

Každý spoločník má nárok požiadať, aby mu konateľ