dnes je 23.9.2023

Input:

Vzor rozhodnutia jediného spoločníka pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia o schválení rozdelenia obchodného podielu a prevodu častí obchodného podielu

23.8.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.4.5.3 Vzor rozhodnutia jediného spoločníka pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia o schválení rozdelenia obchodného podielu a prevodu častí obchodného podielu

JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Stiahnuť vzorRozhodnutie jediného spoločníka 
pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia

prijaté v súlade s ust. § 132 a § 117 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

Peter Gučík, nar. 1. 1. 1980, r. č. 800101/0987 
trvale bytom 949 01 Nitra, Javorová 6

ako jediný spoločník obchodnej spoločnosti

PRX, s. r. o., so sídlom Slovenská republika, 949 01 Nitra, Ružová 9, IČO: 12 345 678,

DIČ: IČ DPH:

zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka

Najnovšie články
viac článkov