dnes je 13.7.2024

Input:

Vzor rozhodnutia zamestnávateľa o organizačnej zmene a výpovede podľa § 63 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce

21.4.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.4.3.2 Vzor rozhodnutia zamestnávateľa o organizačnej zmene a výpovede podľa § 63 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce

JUDr. Mgr. Marián Kropaj, PhD., JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.


Stiahnuť vzor

ROZHODNUTIE ZAMESTNÁVATEĽA O ORGANIZAČNEJ ZMENE

prijaté v súlade s ust.§ 63 ods. 1 písm. b) ZPZákonníka práce v platnom znení

Obchodná spoločnosť JABULAN, s. r. o.

IČO : 12 355 677

so sídlom SR, 949 01 Nitra, Bratislavská 1

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vl. č. 12202/N

týmto v súlade s ust. § 63 ods. 1 písm. b) ZPZákonníka práce v platnom znení

prijíma rozhodnutie o organizačnej zmene,

v zmysle ktorého sa z dôvodu zníženia nákladov a zefektívnenia práce zamestnávateľa, obchodnej spoločnosti JABULAN, s. r. o.:

- zrušuje pracovná pozícia „samostatný referent“.