dnes je 14.6.2024

Input:

Vzor spoločenskej zmluvy o založení spoločnosti s ručením obmedzeným

30.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.4.4.6 Vzor spoločenskej zmluvy o založení spoločnosti s ručením obmedzeným

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Stiahnuť vzor


SPOLOČENSKÁ ZMLUVA

o založení spoločnosti s ručením obmedzeným

Spoločníci

1) Adam Petrov, bytom Mokrá Ves, Ráztočná ul. 21, rodné číslo .....................

2) Peter Fukina, bytom Modrany, Peterská ul. 58, rodné číslo .................................

3) Marína Petkovičová, rodená Martinová, bytom Slačany, Mojžišova č. 3, rodné číslo ..........................

4) Peter Mázik, bytom Slačany, Modranská 2, rodné číslo .......................................

5) Fúzia, spol. s r. o., Mokrá Ves , Priestorná 25, IČO:

uzavierajú podľa § 105 ObZ a nasledujúcich Obchodného zákonníka spoločenskú zmluvu, ktorou zakladajú

spoločnosť s ručením obmedzeným

s nasledujúcim obsahom:

I.

Obchodné meno spoločnosti

Bára, spol. s r. o.

II.

Sídlo