dnes je 23.2.2024

Input:

Vzor spoločenskej zmluvy

22.12.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8 Vzor spoločenskej zmluvy


Stiahnuť vzor

Spoločenská zmluva

obchodnej spoločnosti

.........................., s. r. o.

uzavretá spoločníkmi:

  1. .................................................................. (Meno a priezvisko, dátum narodenia, rod. č. a adresa trvalého pobytu spoločníka).
  2. .................................................................. (Meno a priezvisko, dátum narodenia, rod. č. a adresa trvalého pobytu spoločníka).

Článok I

Obchodné meno a sídlo

  1. Obchodné meno spoločnosti je: ..........................., s. r. o. (ďalej aj len „spoločnosť”).
  2. Sídlom spoločnosti je: ...........................................................................
  3. Spoločnosť preukazuje užívacie právo k sídlu spoločnosti, a to na základe nájomnej zmluvy zo dňa ............., uzavretej medzi .................................... ako prenajímateľom a spoločnosťou ako nájomcom.

Článok II

Spoločníci

    Najnovšie články
    viac článkov