dnes je 23.2.2024

Input:

VZOR Súhlasu s ustanovením do funkcie konateľa spoločnosti a podpisový vzor konateľa

22.12.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.6 VZOR Súhlasu s ustanovením do funkcie konateľa spoločnosti a podpisový vzor konateľa

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


Stiahnuť vzor

VZOR SÚHLASU S USTANOVENÍM

DO FUNKCIE KONATEĽA SPOLOČNOSTI A
PODPISOVÝ VZOR KONATEĽA

Dolepodpísaný Ján Mrkvička, nar. ………….., rodné číslo: .........., trvale bytom ........................, 811 Bratislava, týmto vyhlasujem, že súhlasím so zvolením do funkcie konateľa spoločnosti ..................., so sídlom ................. (ďalej len „Spoločnosť”). Zároveň vyhlasujem, že sa ako konateľ budem podpisovať v mene Spoločnosti nasledovne:

_________________________

podpisový vzor konateľa

V Bratislave, dňa .............

_______________________

Ján Mrkvička

Najnovšie články
viac článkov