dnes je 19.4.2024

Input:

Vzor vyhlásenia pre fyzickú osobu

12.6.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.2.2 Vzor vyhlásenia pre fyzickú osobu

JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Zuzana Nevolná, JUDr. Alexander Škrinár, CSc.


Stiahnuť vzor

VYHLÁSENIE ZAKLADATEĽA

V zmysle ustanovenia § 105a zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka, a
v zmysle ustanovenia § 7 ods. 3 písm. e) zákona č. 530/2003 Z. z.o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Dolu podpísaná, Jozefína Mrkvičková,
narodená xxxxxxxxxxxxx, r. č. xxxxxxxxxxxxxxxxx
bytom SR, PSČ xxxxxxxxxxxxx Obec xxxxxxxxxxxxxx, Ulica xxxxxxxxxxx,
týmto ako zakladateľka obchodnej spoločnosti,
IUSTITIA, s. r. o.,
so sídlom Slovenská republika, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,

vyhlasujem podľa ust. § 105a ObZ Obchodného zákonníka a ust. § 7 ods. 1 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že ako jediná zakladateľka obchodnej spoločnosti IUSTITIA, s. r. o.,