dnes je 16.6.2024

Input:

Vzor výpovede podľa § 63 ods. 1 písm. a) Zákonníka práce

21.4.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.4.3.1 Vzor výpovede podľa § 63 ods. 1 písm. a) Zákonníka práce

JUDr. Mgr. Marián Kropaj, PhD., JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.


Stiahnuť vzor

JABULAN, s. r. o. IČO : 12 355 677

so sídlom SR, 949 01 Nitra, Bratislavská 1

Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 12202/N

Ing. Ladislav Vindický

Kollárova 28

949 01 Nitra

V Nitre dňa 25. 2. 2020

VEC : SKONČENIE PRACOVNÉHO POMERU VÝPOVEĎOU

PODĽA § 63 ods.1 písm. a) ZPZÁKONNÍKA PRÁCE (z. č. 311/2001 Z. z.)

Na základe pracovnej zmluvy zo dňa 2. 1. 2018 pracujete v obchodnej spoločnosti JABULAN, s. r. o., ako samostatný referent.

Valné zhromaždenie obchodnej spoločnosti JABULAN, s. r. o., na svojom zasadnutím dňa 20. 2. 2020 rozhodlo o zmene sídla spoločnosti, ako aj o premiestnení výroby zamestnávateľa z Nitry, Bratislavskej 1, do Liptovského Mikuláša, na Komenského ul.

Najnovšie články
viac článkov