dnes je 20.7.2024

Input:

Vzor výpovede podľa § 63 ods. 1 písm. d) Zákonníka práce

22.4.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.4.3.4 Vzor výpovede podľa § 63 ods. 1 písm. d) Zákonníka práce

JUDr. Mgr. Marián Kropaj, PhD., JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.


Stiahnuť vzor

JABULAN, s.r.o. IČO : 12 355 677

so sídlom SR, 949 01 Nitra, Bratislavská 1 Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č.12202/N

Ing. Ladislav Vindický

Kollárova 28

949 01 Nitra

V Nitre dňa 25. 2. 2020

VEC : SKONČENIE PRACOVNÉHO POMERU VÝPOVEĎOU

PODĽA § 63 ods.1 písm. d) ZPZÁKONNÍKA PRÁCE (z. č.311/2001 Z. z.)

Na základe pracovnej zmluvy zo dňa 1. 2. 2018 a menovacieho dekrétu zo dňa 1. 2. 2018 pracujete v obchodnej spoločnosti JABULAN, s. r. o., ako vedúci výroby.

S účinnosťou ku dňu 30. 1. 2020 ste boli v súlade s čl. XIII. smernice o požiadavkách na výkon funkcie vedúcich zamestnancov odvolaný z funkcie vedúceho výroby.

Nakoľko ste odmietli ponúknutú pracovnú pozíciu

Najnovšie články
viac článkov