dnes je 19.7.2024

Input:

Vzor žaloby na vyhlásenie zmluvného dojednania za nekalú zmluvnú podmienku

30.5.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.25.5 Vzor žaloby na vyhlásenie zmluvného dojednania za nekalú zmluvnú podmienku

JUDr. Alexander Škrinár, CSc. ; Mgr. Viliam Poništ, PhD.


Stiahnuť vzor

Vzor žaloby na vyhlásenie zmluvného dojednania za nekalú zmluvnú podmienku

V Bratislave, 10. 06. 2023

Vec: ŽALOBA

Okresný súd

..................(sídlo)

..................adresa ulica ...................

Žalobca: ......................obchodné, meno, právna forma

...................... sídlo

.......................IČO:..........................

zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu .........(Mestského súdu Bratislava III.)

oddiel ............... vložka č. ..................

zastúpený: ..................na základe splnomocnenia

Žalovaný: ....................................(obchodné, meno, právna forma)

..................................... (sídlo )

zapísaný

Najnovšie články
viac článkov