dnes je 23.2.2024

Input:

VZOR Žiadosti o vydanie súhlasu správcu dane so zápisom obchodnej spoločnosti do OR

22.12.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.7 VZOR Žiadosti o vydanie súhlasu správcu dane so zápisom obchodnej spoločnosti do OR

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


Stiahnuť vzor

VZOR Žiadosti o vydanie súhlasu správcu dane so zápisom obchodnej spoločnosti do OR

Daňový úrad ................................

V ................. dňa.............

Vec: Žiadosť o vydanie súhlasu správcu dane so zápisom obchodnej spoločnosti do OR podľa § 105b Obchodného zákonníka

Spoločnosť Alfa s r.o., IČO:.................., DIČ: ................., so sídlom Vodná 23, Nitra (resp. Ing. Peter Kováč, nar. 10.10.1942, bytom Hlavná 130, Vráble), ako zakladateľ novej spoločnosti s ručením obmedzeným, žiada správcu dane o vydanie súhlasu s prvozápisom spoločnosti Beta, s r.o., so sídlom Mostná č. 5, Nitra do obchodného registra, nakoľko podľa § 105b Obchodného zákonníka spoločnosť s ručením obmedzeným nemôže

Najnovšie články
viac článkov