dnes je 13.7.2024

Input:

Vzor zmluvy o kúpe prenajatej veci

3.7.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5.1.1 Vzor zmluvy o kúpe prenajatej veci

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.


Stiahnuť vzor

ZMLUVA O KÚPE PRENAJATEJ VECI

uzavretá podľa § 489 ObchZ 
medzi zmluvnými stranami

Nájomca:

Obchodné meno: ........................................................
Sídlo: ......................................................................................................
v mene koná štatutárny orgán – meno, priezvisko: .............................................................................................
Bankové spojenie: ....................................................................................
IČO: .......................................................................................................
DIČ: ........................................................................................................
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu.......
Oddiel ........................