dnes je 16.6.2024

Input:

Zákon č. 76/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

26.2.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.211 Zákon č. 76/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

JUDr. Zdeňka Dvoranová

Novela bola schválená na rokovaní NR SR s pozmeňovacími návrhmi dňa 4. februára 2021. Novela nadobúda účinnosť 1. marca 2021 okrem čl. I bodov 6 až 9, 11 a 23, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2022, a okrem čl. I bodu 19, čl. III bodu 3 a čl. XI bodu 3, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2023.

Novela Zákonníka práce, najdôležitejšie zmeny

Ustanovenie § 11 ods. 4 ZP nové písmenom d).

Práca fyzickej osoby vo veku do 15 rokov alebo práca fyzickej osoby staršej ako 15 rokov do skončenia povinnej školskej dochádzky je zakázaná. Tieto fyzické osoby môžu vykonávať ľahké práce, ktoré

Najnovšie články
viac článkov