dnes je 20.6.2024

Input:

Zákon o premenách obchodných spoločností a družstiev od 1. augusta 2023

24.7.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.225 Zákon o premenách obchodných spoločností a družstiev od 1. augusta 2023

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

Nový zákon o premenách obchodných spoločností a družstiev reaguje na potrebu zabezpečiť transpozíciu Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2121 z 27. novembra 2019, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2017/1132, pokiaľ ide o cezhraničné premeny, zlúčenia alebo splynutia a rozdelenia do slovenského právneho poriadku.

V súčasnosti je právna úprava vnútroštátnych splynutí a zlúčení, rozdelení, zmeny právnej formy ako aj cezhraničných zlúčení a splynutí obsiahnutá v zákone č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. Nakoľko bola do Obchodného zákonníka právna úprava dopĺňaná priebežne aj v súvislosti s čiastkovou transpozíciou obchodnoprávnych smerníc, je zložito usporiadaná a fragmentovaná.

Transpozícia smernice (EÚ) 2019/2121 dáva priestor na to, aby

Najnovšie články
viac článkov