dnes je 14.6.2024

Input:

Zákonná úprava a možnosti jej zmeny v s. r. o. pri jedinom konateľovi / viacerých konateľoch

3.6.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.1 Zákonná úprava a možnosti jej zmeny v s. r. o. pri jedinom konateľovi / viacerých konateľoch

Mgr. Martina Jenčová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Občiansky zákonník označuje osoby, ktoré sú oprávnené vo všetkých veciach (väzba na všeobecné vymedzenie spôsobilosti na právne úkony s vyššie vymedzenými odchýlkami) konať priamo v mene právnickej osoby ako „štatutárne orgány”. Tento pojem je legislatívnou skratkou vymedzenou v Občianskom zákonníku, ktorý Obchodný zákonník preberá s tým, že pri jednotlivých druhoch obchodných spoločností a družstva špecifikuje označenie štatutárneho orgánu, vymedzuje jeho podstatu ako kolektívneho alebo individuálneho orgánu a odporúča aj spôsob konania v mene spoločnosti. Pre s. r. o. táto všeobecná úprava dáva priestor pre to, aby sa spoločníci dohodli na jej špecifikácii s