dnes je 21.10.2021

Input:

Zmeny v Civilnom mimosporovom poriadku od 1. mája 2021

10.2.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.173 Zmeny v Civilnom mimosporovom poriadku od 1. mája 2021

Mgr. Zuzana Šteflová – advokátska kancelária Hriadel§Heger

Cieľom vládneho návrhu zákona, ktorý predložilo Ministerstvo spravodlivosti SR a ktorým sa dopĺňa a mení zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok v znení neskorších predpisov, ako aj niektoré iné zákony, a ktorý bol dňa 8. 2. 2021 podpísaný prezidentkou Slovenskej republiky, je predovšetkým zmena spôsobu deklarovania vydržania vlastníckeho práva k nehnuteľnosti alebo práva zodpovedajúceho vecnému bremenu tak, aby bola zabezpečená ochrana vlastníckeho práva za súčasného zachovania princípu právnej istoty.

K vydržaniu vlastníckeho práva všeobecne

Vydržanie je jedným zo spôsobov nadobudnutia vlastníckeho práva, ktorý v súčasnosti už patrí k tradičným právnym inštitútom. Vydržaním sa vlastnícke právo nadobúda